Copyright Verklaring

Deze site is de vrucht van het noeste knutselwerk van Thomas Cordie en de vele mensen achter het open source WordPress platform en de al dan niet betalende plug-ins die ik hier gebruik. Dingen overnemen, insluiten of kopiëren zou niet fatsoenlijk zijn, tenzij je het even laat weten.

Omgekeerd vind je hier natuurlijk ook heel wat media die eigendom zijn van de respectievelijke studio’s, productiehuizen en eindklanten voor wie ze zijn gemaakt.

Tenzij anders vermeld, beperkt mijn aandeel in de auteursrechten zich tot de naburige rechten, m.n. de rechten voor exploitatie, reproductie, vertoning, uitzending en afgeleide of secundaire rechten. Die zijn bij uitvoering van de opdracht overgedragen aan die opdrachtgevers bij schriftelijke of mondelinge overeenkomst.

De klank- of beeldfragmenten zijn dus alleen op deze site terecht gekomen omdat ze al door de eigenaars zelf publiek gemaakt zijn. Dat kan via uitzending op radio of tv gebeurd zijn of via verspreiding op sociale media. Op die manier blijft het initiatief tot publiceren en de auteursrechtelijke beslissingskracht ook bij hen liggen en ben ik niet aansprakelijk voor het (verder) delen ervan. Het is dus ook mogelijk dat sommige media niet (meer) weergegeven kunnen worden omdat ze verwijderd of veranderd werden door de eigenaar.

Merk je toch iets op waarvan je zelf de eigenaar bent of kent en denkt dat dit beter niet via deze site gedeeld wordt, dan breng ik daar natuurlijk het grootste respect voor op. Een klein seintje volstaat om dat te regelen!