Privacy Statement

Kijk, toen de GDPR ‘hot’ was in 2018, heb ik tientallen teksten ingelezen over wat bedrijven al dan niet met je gegevens mochten uitvreten. Daar heb ik dus veel over bijgeleerd! Versta me niet verkeerd, ik hecht er wel degelijk veel belang aan. Maar mag ik ze even voor je samenvatten?

Ik beloof plechtig om:

  • jouw gegevens niet te misbruiken:
    • ik ga je dus niet stalken.
    • ik speel ze niet door aan andere mensen of bedrijven. Serieus.
  • ze te bewaren op een veilige, droge plek met niet teveel zonlicht. Bijvoorbeeld in een beveiligde databank op deze website. Zo goed beveiligd dat ik er waarschijnlijk zelf niet eens in kan… Misschien komt er wel eens iets in mijn mailbox terecht. Maar ook daar heb ik een supersuper moeilijk paswoord voor!
  • enkel bij te houden wat ik nodig heb om te goeder trouw mee om te gaan. En jou daar telkens om te vragen.
  • op de hoogte te zijn en blijven van de geldende regelgeving omtrent de bewaring en verwerking van persoonsgegevens binnen de wettelijke Belgische en Europese kaders, zoals de beroemde General Data Protection Regulation oftewel Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Kan tellen he! Hopelijk vertrouw je me, anders hoor ik dat graag!